ข้อสอบความรู้รอบตัว


คำถามมีหลายแนว มี 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน


1. เมืองหลวงของออสเตรเลียคืออะไร

2. ใครจะผู้ก่อตั้งวิกิพีเดีย

3. ใพ่ 1 สำรับมีกี่ใบ

4. www.google.com คำว่า .com ย่อมาจากอะไร

5. อีกชื่อของ เพลงพระราชนิพนธ์ สายลม:

6. ส่วนขึ้นต้นคำขวัญของเชียงใหม่

7. บีบีซี (BBC) ย่อมาจากอะไร

8. พ.ศ. ในภาษาอังกฤษคืออะไร

9. อักษรตัวที่ 20 คือตัวอะไร

10. The name of capital city of the biggest country in the world.

11. Harry Potter เขียนโดยใคร

12. ระบบสี CMYK ไม่มีสีอะไร

13. Haruki Murakami ไม่เคยเขียนเรื่องใด

14. จากข้อที่แล้วคำตอบคือนิยายของใคร

15. ผาหำหด อยู่ที่จังหวัดอะไร

16. วัดพระบาทน้ำพุ อยู่ที่จังหวัดอะไร

17. วันช้างไทยตรงกับวันที่เท่าไร

18. วัดเซียงควน อยู่ที่ประเทศอะไร

19. x*y = 1368 แล้ว x-y = 53 จงหาค่าของ 3x+2y

20. เลขหลักหน่วยของ 5544877425 ยกกำลัง 10000000

21. 1 + 2 + 3 + 4 + ..... + 10000 = ?

22. ถ้า A แล้ว B และ B แล้ว C ดังนั้น A แล้ว C

23. Find error in "How many occasions have you been to France so far?"

24. You have to change the error from last question to...

25. Find error in "In this session we'll take a closer look on some of the words you've heard already."

26. You have to change the error from last question to...

27. After some time, Tamk ......... to know the university campus very well.

28. We decided to ......... bed this morning because last night wore us out.

29. What does "deity" mean?

30. What does "predatory" mean?


Enter your name:

Please wait...

No comments yet.

Add a comment
© 2005-2017 Sentia Solutions - [ Home - Create a FunTest - Site Terms - Help ]
Directory: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9