Service discontinued. Test archive available read-only.

If you want to delete tests you created (or tests you find inappropriate), please reach out to us.

Co wiesz o tym debilu E-gu??


Chodzi o obrażenie pewnego chłopa,którego nazywam Guguś!!!


1. Kto to jest Guguś?

2. Co on lubi nosić?

3. Iloraz inteligencji?

4. Krótki opis?

5. Gdzie mieszka?

Please wait...
© 2005-2019 Sentia Solutions - [ Home - Site Terms - Help ]
Directory: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9