แบบลองทดสอบคอม ม.1


แบบตัวเลือก ข้อละ 5 คะแนน จำนวน 15 ข้อ แบบถูก/ผิด ข้อละ 2 คะแนน จะนวน 5 ข้อ รวม 85 คะแนน (ผ่านที่ 51 คะแนนขึ้นไป)


1. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนทำงานหลักของคอม

2. ข้อใดไม่ใช่ Input Device

3. ข้อใดคือ Process Device

4. CPU ย่อมาจากอะไร

5. RAM ย่อมาจากอะไร

6. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของ Printer

7. Dot Matrix Printer ส่วนใหญ่แล้วใช้ทำอะไร

8. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของ Mouse

9. Sound Card แปลงสัญญาณจากอะไรเป็นอะไร

10. อุปกรณ์แปลงไฟให้ใช้กับคอมได้คือ?

11. เครือค่ายที่ใช้ในมหาลัยคือแบบ?

12. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบการส่งข้อมูล

13. ข้อใดไม่ใช่สถาปัตยกรรมเครือค่าย

14. เครือค่ายแบบใดใช้สัญญาณเหมือนกัน

15. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคอม

16. องค์ประกอบของคอมมี 5 อย่าง

17. Laser Printer เหมาะใช้ปริ้นภาพมากที่สุด

18. Process Device มีสิ่งเดียว คือ RAM

19. Harddisk เป็น Output Device

20. Mainboard ทำหน้าที่จ่ายไฟ


Enter your name:

Please wait...

ก็ไม่ได้เรียนคอม จะไปทำได้เยอะได้ไง

Author: เด็กช่าง........ช่างน่ารัก
Date: 2007-09-29 02:33:20

เจ๊จ๊ะ ชานม่ายด้ายเรียน Com อ่ะ ทำวิชาอื่นๆ ยกเว้น คณิต

Author: Golfkung Satit 23
Date: 2007-10-05 04:12:51

เฮ้ย เจ๊ ตรูม่ายด้ายเรียนคอม เจ๊ช่วยทำ "ถ้าคุณแน่ อย่าแพ้เด็กป.1" ขอร้อง"เพลงRin Rin Samurai" ไหว้หล่ะก้าบ

Author: คนบร้ากอล์ฟ-ไมค์
Date: 2007-10-06 08:38:28

เราไม่ได้เรียนคอมอ่า เอาวิชาอื่นบ้างดิ

Author: mikkie #23
Date: 2007-10-06 15:38:21

เอาเลขดิเริฟ ชิบ

Author: น้องน่ารัก
Date: 2007-10-18 13:42:25

Author: ได้ 56เองอ่า
Date: 2007-10-20 06:54:44
© 2005-2017 Sentia Solutions - [ Home - Create a FunTest - Site Terms - Help ]
Directory: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9